X Twitter Kodları

Sosyal medya, özellikle de Twitter, günümüzün en etkili iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. İşletmelerden sivil toplum kuruluşlarına, ünlülerden günlük kullanıcılara kadar herkes için önemli bir platform olan Twitter, anlık haberlerin ve trendlerin paylaşıldığı bir mecradır. Ancak, Twitter’ın etkili kullanımı, bazen platformun arayüzünden daha fazlasını gerektirebilir. İşte burada devreye Twitter kodları girer.

Twitter kodları, kullanıcıların platform üzerindeki etkileşimlerini otomatize etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve daha sofistike işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu kodlar aracılığıyla, kullanıcılar takipçi yönetiminden içerik planlamaya kadar birçok işlemi basitleştirebilir. Özellikle büyük takipçi sayılarına sahip hesaplar için bu kodlar, zamandan tasarruf etmenin yanı sıra platform üzerindeki etkileşimi artırma konusunda da büyük bir fayda sağlar.

Blogumuzda, Twitter üzerinde daha etkili ve verimli bir kullanıcı deneyimi elde etmek için kullanabileceğiniz çeşitli JavaScript kodlarına yer vereceğiz. Bu kodlar, tarayıcınızın konsol penceresi aracılığıyla kolayca uygulanabilir ve Twitter kullanımınızı bir üst seviyeye taşır. Ancak, bu kodları kullanırken Twitter’ın kullanım politikalarını ve güvenlik önerilerini dikkate almanız önemlidir. Çünkü otomatize edilmiş eylemler, platformun kurallarına aykırı olabilir ve hesabınızın ceza almasına neden olabilir.

Bu giriş yazısının ardından, Twitter’ı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak temel kod örnekleri, bu kodların nasıl çalıştığını açıklayan detaylı rehberler ve bu scriptlerin potansiyel etkileri hakkında bilgiler sunacağız. Twitter kodları, sadece birkaç satır kod ile nasıl büyük farklar yaratabileceğinizi gösterme fırsatı sunacak.

Her zaman olduğu gibi, bu tür teknik müdahalelerle ilgili yasal ve etik kurallara uygun davrandığınızdan emin olun. Şimdi, bu heyecan verici yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Twitter deneyiminizi kişiselleştirmek ve maksimize etmek için gerekli tüm bilgiler blogumuzda sizleri bekliyor.

Twitter Takip Etmeyenleri Takibi Bırakma Kodu

“Twitter Takip Etmeyenleri Takibi Bırakma Kodu”, Twitter kullanıcılarının kendi takip ettikleri kişiler arasından kendilerini takip etmeyenleri belirlemek ve bu kullanıcıları otomatik olarak takipten çıkarmak için kullanılan bir JavaScript kodudur. Bu tür bir kod, özellikle takipçi ve takip edilenler arasında daha dengeli bir oran sağlamak isteyen kullanıcılar için oldukça yararlı olabilir.

Ne İşe Yarar?

  1. Daha Temiz Bir Takip Listesi: Kullanıcılar, sadece kendilerine değer veren ve içeriklerini takip eden kişileri takip etmek isteyebilir. Bu kod, bu amacı gerçekleştirmeye yardımcı olur.
  2. Etkileşim Oranlarını Artırma: Karşılıklı takip genellikle daha yüksek etkileşim oranları ile sonuçlanır. Eğer bir kullanıcı sizi takip etmiyorsa, onun gönderilerinizle etkileşime girmesi daha az olasıdır. Bu kişileri takipten çıkarmak, takip ettiğiniz kişiler arasında daha yüksek bir etkileşim oranı sağlayabilir.
  3. Takipçi/Takip Edilen Dengesini Koruma: Bazı kullanıcılar, takip edilenlerin sayısını, takipçi sayısına yakın tutmayı tercih ederler. Bu, profilin daha çekici görünmesini sağlayabilir ve bazı durumlarda sosyal medya etkileşim stratejilerinin bir parçası olabilir.
var LANGUAGE = "TR"; //NOT: Kullanılan dili değiştirmek için burayı güncelleyin!
var WORDS =
{
//Türkçe dil:
TR:
{
followsYouText: "Seni takip ediyor", //Sizi takip ediyor ibaresi.
followingButtonText: "Takip ediliyor", //“Takip ediliyor” düğmesinin metni.
confirmationButtonText: "Takibi bırak" //Onay düğmesinin metni. Emin değilim.
}
}
var UNFOLLOW_FOLLOWERS = false; //true olarak ayarlanırsa, takipçiler de kaldırılacaktır (atlanmamışlarsa).
var MS_PER_CYCLE = 10; //Her döngüdeki milisaniyeler (her 'performUnfollow' çağrısında).
var MAXIMUM_UNFOLLOW_ACTIONS_PER_CYCLE = null; //Her döngüdeki maksimum takipten çıkarma işlem sayısı (her 'performUnfollow' çağrısında). Sınır olmaması için 'null' ayarlayın.
var MAXIMUM_UNFOLLOW_ACTIONS_TOTAL = null; //Toplamda maksimum takipten çıkarma işlem sayısı (tüm 'performUnfollow' çağrıları arasında). Sınır olmaması için 'null' ayarlayın.
var SKIP_USERS = //Takipten çıkarmak istemediğimiz kullanıcılar (takip etmeseler bile):
[
//Buraya atlamak istediğiniz kullanıcı adlarını yerleştirin (takipten çıkarılmayacaklardır):
"user_name_to_skip_example_1",
"user_name_to_skip_example_2",
"user_name_to_skip_example_3"
];
SKIP_USERS.forEach(function(value, index) { SKIP_USERS[index] = value.toLowerCase(); }); //Tüm kullanıcı adlarını küçük harfe dönüştürür (büyük/küçük harf duyarlı olmadığı için).

var _UNFOLLOWED_TOTAL = 0; //Yapılan toplam takipten çıkarma işlem sayısını tutar. Salt okunur (değiştirmeyin).

//Twitter'da takipçi olmayanları takipten çıkarma işlevi:
var performUnfollow = function(followsYouText, followingButtonText, confirmationButtonText, unfollowFollowers, maximumUnfollowActionsPerCycle, maximumUnfollowActionsTotal)
{
var unfollowed = 0;
followsYouText = followsYouText || WORDS.TR.followsYouText; //Sizi takip ediyor ibaresi.
followingButtonText = followingButtonText || WORDS.TR.followingButtonText; //“Takip ediliyor” düğmesinin metni.
confirmationButtonText = confirmationButtonText || WORDS.TR.confirmationButtonText; //Onay düğmesinin metni.
unfollowFollowers = typeof(unfollowFollowers) === "undefined" || unfollowFollowers === null ? UNFOLLOW_FOLLOWERS : unfollowFollowers;
maximumUnfollowActionsTotal = maximumUnfollowActionsTotal === null || !isNaN(parseInt(maximumUnfollowActionsTotal)) ? maximumUnfollowActionsTotal : MAXIMUM_UNFOLLOW_ACTIONS_TOTAL || null;
maximumUnfollowActionsTotal = !isNaN(parseInt(maximumUnfollowActionsTotal)) ? parseInt(maximumUnfollowActionsTotal) : null;
maximumUnfollowActionsPerCycle = maximumUnfollowActionsPerCycle === null || !isNaN(parseInt(maximumUnfollowActionsPerCycle)) ? maximumUnfollowActionsPerCycle : MAXIMUM_UNFOLLOW_ACTIONS_PER_CYCLE || null;
maximumUnfollowActionsPerCycle = !isNaN(parseInt(maximumUnfollowActionsPerCycle)) ? parseInt(maximumUnfollowActionsPerCycle) : null;

//Tüm kullanıcı konteynerlerini kontrol eder:
var totalLimitReached = false;
var localLimitReached = false;
var userContainers = document.querySelectorAll('[data-testid=UserCell]');
Array.prototype.filter.call
(
userContainers,
function(userContainer)
{
//Önceden bir sınıra ulaştıysak sessizce çıkarız:
if (totalLimitReached || localLimitReached) { return; }
//Toplam istenilen takipten çıkarma işlem sayısına ulaştıysak, çıkarız:
else if (maximumUnfollowActionsTotal !== null && _UNFOLLOWED_TOTAL >= maximumUnfollowActionsTotal) { console.log("Çıkış! Toplam takipten çıkarma işlemi sınırına ulaşıldı: " + maximumUnfollowActionsTotal); totalLimitReached = true; return; }
//...aksi takdirde, her döngüdeki maksimum istenilen takipten çıkarma işlem sayısına ulaştıysak, çıkarız:
else if (maximumUnfollowActionsPerCycle !== null && unfollowed >= maximumUnfollowActionsPerCycle) { console.log("Çıkış! Döngü başına maksimum takipten çıkarma işlem sınırına ulaşıldı: " + maximumUnfollowActionsPerCycle); localLimitReached = true; return; }

//Kullanıcının sizi takip etmediğini kontrol eder:
if (!unfollowFollowers)
{
var followsYou = false;
Array.from(userContainer.querySelectorAll("*")).find
(
function(element)
{
if (element.textContent === followsYouText) { followsYou = true; }
}
);
}
else { followsYou = false; } //Eğer takipçileri de kaldırmak istiyorsak, takipçi olmadığı kabul edilir.

//Eğer kullanıcı sizi takip etmiyorsa (veya takipçileri de kaldırmak istiyorsak):
if (!followsYou)
{
//Kullanıcı adını bulur ve bu kullanıcıyı atlamak isteyip istemediğimizi kontrol ederiz:
var skipUser = false;
var userName = "";
Array.from(userContainer.querySelectorAll("[href^='/']")).find
(
function (element)
{
if (skipUser) { return; }
if (element.href.indexOf("search?q=") !== -1 || element.href.indexOf("/") === -1) { return; }
userName = element.href.substring(element.href.lastIndexOf("/") + 1).toLowerCase();
Array.from(element.querySelectorAll("*")).find
(
function (subElement)
{
if (subElement.textContent.toLowerCase() === "@" + userName)
{
if (SKIP_USERS.indexOf(userName) !== -1)
{
console.log("Atlamak istiyoruz: " + userName);
skipUser = true;
}
}
}
);
}
);

//Eğer kullanıcıyı atlamak istemiyorsak:
if (!skipUser)
{
//Takipten çıkma düğmesini bulur:
Array.from(userContainer.querySelectorAll('[role=button]')).find
(
function(element)
{
//Takipten çıkma düğmesi bulunursa, tıklarız:
if (element.textContent === followingButtonText)
{
console.log("* Takipten çıkılıyor: " + userName);
element.click();
unfollowed++;
_UNFOLLOWED_TOTAL++;
}
}
);
}
}
}
);

//Eğer bir onay iletişim kutusu varsa, otomatik olarak basın:
Array.from(document.querySelectorAll('[role=button]')).find //Onay düğmesini bulur.
(
function(element)
{
//Onay düğmesi bulunursa, tıklarız:
if (element.textContent === confirmationButtonText)
{
element.click();
}
}
);

return totalLimitReached ? null : unfollowed; //Toplam sınırına ulaşıldıysa, null döndürür. Aksi takdirde, takipten çıkarılan kullanıcı sayısını döndürür.
}

//Kaydırır ve takipçi olmayanları takipten çıkarır, sürekli:
var scrollAndUnfollow = function()
{
window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);
var unfollowed = performUnfollow(WORDS[LANGUAGE].followsYouText, WORDS[LANGUAGE].followingButtonText, WORDS[LANGUAGE].confirmationButtonText, UNFOLLOW_FOLLOWERS, MAXIMUM_UNFOLLOW_ACTIONS_PER_CYCLE, MAXIMUM_UNFOLLOW_ACTIONS_TOTAL); //İngilizce için parametresiz çağırmayı deneyebilirsiniz.
if (unfollowed !== null && unfollowed !== undefined) {
setTimeout(scrollAndUnfollow, MS_PER_CYCLE);
} else {
console.log("Toplam istenen takipten çıkarma işlemi tamamlandı!");
}
};
scrollAndUnfollow();

Nasıl Çalışır?

Bu kod, genellikle bir web tarayıcısının geliştirici konsolu aracılığıyla çalıştırılır. Kullanıcı, Twitter hesabına giriş yapar ve “Takip Edilenler” listesini açar. Ardından tarayıcının geliştirici konsoluna JavaScript kodunu yapıştırır ve çalıştırır. Kod, takip edilen kullanıcılar listesini dolaşarak her kullanıcı için aşağıdaki adımları izler:

  1. Kullanıcıyı takip edip etmediğinizi kontrol eder.
  2. Eğer kullanıcı sizi takip etmiyorsa, takipten çıkma işlemi gerçekleştirilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Twitter Kuralları ve Limitler: Twitter, otomatik veya yarı otomatik davranışları sınırlayan politikalara sahiptir. Bu tür scriptler, kullanım sınırlamalarını aşabilir ve hesabınızın geçici olarak askıya alınmasına veya kalıcı olarak kapatılmasına neden olabilir.
  • Kullanım Kolaylığı: Bu tür kodlar teknik bilgi gerektirebilir ve yanlış kullanıldığında beklenmeyen sonuçlar doğurabilir.
  • Etik Düşünceler: Karşılıklı takibi temel alan bir ilişki yerine, içeriğinizle gerçekten ilgilenen kullanıcıları hedeflemek daha sağlıklı bir topluluk oluşturabilir.

Sonuç olarak, “Twitter Takip Etmeyenleri Takibi Bırakma Kodu” Twitter’da daha sağlıklı ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sağlama amacı güden bir araçtır. Ancak, kullanımı sırasında Twitter’ın kullanım politikalarına ve potansiyel risklere dikkat edilmesi önemlidir.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu