İngilizce Zamanlar (Tensler) Ayrıntılı Konu Anlatımı

İngilizce’de tense’ler (zamanlar), iletişimde zaman kavramını doğru bir şekilde ifade etmek için temel bir rol oynar. Tense’ler, bir cümlenin hangi zamanda gerçekleştiğini belirten ve eylemin ne zaman olduğunu açıklayan yapıları ifade eder.

Tense’leri öğrenmenin önemi:

 1. Zaman Kavramının İfade Edilmesi: Tense’ler, iletişimde hangi zamanda bir olayın gerçekleştiğini açıklar. Bu, anlatılan hikayenin veya bilginin anlaşılmasını kolaylaştırır.
 2. Doğru Anlamın Elde Edilmesi: Yanlış tense kullanımı, cümlenin anlamını değiştirebilir veya karışıklığa neden olabilir. Doğru tense kullanarak, mesajınızı açık ve kesin bir şekilde ifade edebilirsiniz.
 3. Geçmiş, Şimdiki ve Gelecek Olayların Ayrımı: İletişimde geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanları ayırt etmek, olayların sırasını ve bağlamını anlamak açısından önemlidir. Tense’ler bu ayrımı sağlar.
 4. Hikayelerin Anlatımı: Tense’ler, hikayeleri anlatırken olayların hangi sırada olduğunu belirler. Bu, dinleyicinin veya okuyucunun hikayenin akışını takip etmesini sağlar.
 5. Alışkanlıkların ve Rutinlerin Anlatımı: İnsanların günlük yaşamında yaptığı alışkanlıklar ve rutinler genellikle Present Simple Tense ile ifade edilir. Bu, günlük yaşamın nasıl şekillendiğini paylaşmak için önemlidir.
 6. Gelecek Planları ve Tahminler: Tense’ler, gelecekte gerçekleşecek olayları ifade etmek için kullanılır. Bu, gelecek planlarını, programları ve tahminleri paylaşmak için kullanılır.

Tense’ler, doğru ve etkili iletişim için gereklidir. İyi bir şekilde tense kullanmak, hem yazılı hem de sözlü iletişimde anlaşılırlığı artırır ve ifade etmek istediğiniz mesajı daha net bir şekilde iletebilmenizi sağlar.

İngilizce Tense'ler Özel Tablo
İngilizce Tense’ler Özel Tablo

 

1 Present Simple Tense

Present Simple Tense, İngilizce’de düzenli tekrarlanan eylemleri, genel doğruluk taşıyan durumları, sabit gerçekleri ve alışkanlıkları ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, geçerli zaman anlamına gelir ve genellikle “her zaman”, “bazen”, “sıklıkla” gibi zaman zarflarıyla kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I play tennis on weekends. (Hafta sonları tenis oynarım.)
 • She reads books before bedtime. (O, yatmadan önce kitap okur.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Do/Does (olumlu öznenin çekimi) + Not + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • He does not (doesn’t) like spicy food. (O, baharatlı yiyecekleri sevmez.)
 • They do not (don’t) watch TV in the morning. (Sabahları televizyon izlemezler.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Do/Does (olumlu öznenin çekimi) + Özne + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Do you speak Spanish? (İspanyolca konuşur musun?)
 • Does she live in London? (O, Londra’da mı yaşar?)

Sabit Durumlar veya Genellemeler:

 • The Earth orbits the sun. (Dünya, güneşin etrafında döner.)
 • Water boils at 100 degrees Celsius. (Su 100 derecede kaynar.)

Alışkanlıklar ve Rutinler:

 • I wake up at 6 AM every day. (Her gün saat 6’da uyanırım.)
 • She goes for a run in the morning. (O, sabahları koşuya çıkar.)

Düzenli Tekrarlanan Eylemler:

 • We have a meeting every Monday. (Her pazartesi toplantımız var.)
 • They visit their grandparents twice a month. (Büyük ebeveynlerini ayda iki kez ziyaret ederler.)

Genel Doğruluklar:

 • The sun rises in the east. (Güneş doğuda doğar.)
 • Cats like to chase mice. (Kediler fareleri kovalamayı severler.)

Zaman Zarflarıyla Kullanım:

 • She always eats breakfast. (O her zaman kahvaltı yapar.)
 • They rarely go to the movies. (Onlar nadiren sinemaya giderler.)

Present Simple Tense, temel zamanlardan biri olup günlük yaşamda sıkça kullanılır. Genel bilgileri, alışkanlıkları ve düzenli tekrarlanan eylemleri ifade etmek için uygundur.

2 Present Continuous Tense

Present Continuous Tense, şu an gerçekleşmekte olan veya hemen gelecekte gerçekleşecek olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Eylemin geçici bir durumu, anlık bir hâli veya gelecekteki bir planı ifade ederken kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Am / Is / Are + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
 • She is watching a movie. (O, bir film izliyor.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Am / Is / Are + Not + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • He is not (isn’t) playing football right now. (O, şu an futbol oynamıyor.)
 • They are not (aren’t) studying for the exam. (Onlar sınav için çalışmıyorlar.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Am / Is / Are + Özne + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Are you listening to music? (Müzik dinliyor musun?)
 • Is she coming to the party? (O, partiye geliyor mu?)

Şu An Gerçekleşen Eylemler:

 • I am reading a book at the moment. (Şu an bir kitap okuyorum.)
 • They are playing basketball right now. (Onlar şu an basketbol oynuyorlar.)

Gelecekteki Planlar:

 • We are meeting at the café tomorrow. (Yarın kafede buluşuyoruz.)
 • She is leaving for vacation next week. (O, gelecek hafta tatile çıkıyor.)

Geçici Durumlar:

 • He is working on a project this month. (Bu ay bir projede çalışıyor.)
 • She is staying with her aunt for a few days. (Birkaç gün boyunca teyzesiyle kalıyor.)

Düşünce ve Duygular:

 • I am thinking about my future career. (Gelecekteki kariyerimi düşünüyorum.)
 • She is feeling tired after a long day. (Uzun bir günün ardından yorgun hissediyor.)

Present Continuous Tense, eylemleri anlık bir hâlde veya gelecekteki planları ifade etmek için kullanılır. Anlık eylemleri ve geçici durumları ifade ederken sıkça kullanılır.

3 Present Perfect Tense

Present Perfect Tense, geçmişte başlayan ve şu an veya yakın zamanda tamamlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Eylemin geçmişteki zamanıyla şu andaki sonuç arasında bir bağlantı kurar.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Have / Has + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I have finished my homework. (Ödevimi bitirdim.)
 • They have traveled to many countries. (Birçok ülkeye seyahat ettiler.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Have / Has + Not + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She has not (hasn’t) seen the movie yet. (O, filmini henüz izlemedi.)
 • We have not (haven’t) visited that museum. (O müzeyi ziyaret etmedik.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Have / Has + Özne + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Have you ever tried sushi? (Hiç sushi denedin mi?)
 • Has he finished his work? (O, işini bitirdi mi?)

Geçmişteki Eylemlerin Şu Anda Etkisi:

 • I have studied English for five years. (Beş yıldır İngilizce çalışıyorum ve etkisi hâlâ devam ediyor.)
 • She has written a book. (Bir kitap yazdı ve bu kitap hâlâ var.)

Geçmişteki Tecrübeler ve Yaşanmışlıklar:

 • I have visited Paris before. (Daha önce Paris’i ziyaret ettim.)
 • They have never tried rock climbing. (Hiç tırmanış denemediler.)

Geçmişteki Belirli Bir Zaman Dilimindeki Eylemler:

 • She has worked at that company since 2010. (2010’dan beri o şirkette çalışıyor.)
 • We have seen each other three times this week. (Bu hafta üç kez birbirimizi gördük.)

Genel Olarak Geçerli Olan Durumlar:

 • I have read that book. (O kitabı okudum ve genel olarak biliyorum.)
 • They have seen that movie. (O filmi izlediler ve genel olarak biliyorlar.)

Present Perfect Tense, geçmişle şu an arasındaki bağlantıyı kurmak ve geçmişteki deneyimleri, yaşanmışlıkları ifade etmek için kullanılır. Geçmiş eylemlerin şu andaki sonuçlarına vurgu yapar.

4 Simple Past Tense

Simple Past Tense, geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. Eylemler belirli bir zamanda tamamlandıktan sonra artık devam etmiyorsa veya sürmüyorsa, bu zamanı kullanırız.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Fiil (2. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I visited Paris last summer. (Geçen yaz Paris’i ziyaret ettim.)
 • They watched a movie yesterday. (Dün bir film izlediler.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Did Not (didn’t) + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She didn’t go to the party. (O partiye gitmedi.)
 • We didn’t visit that museum. (O müzeyi ziyaret etmedik.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Did + Özne + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Did you enjoy the concert? (Konserden keyif aldınız mı?)
 • Did they finish their project on time? (Onlar projelerini zamanında bitirdi mi?)

Belirli Bir Zamandaki Geçmiş Olaylar:

 • She traveled to Italy last year. (O, geçen yıl İtalya’ya seyahat etti.)
 • They studied French in high school. (Lisede Fransızca öğrendiler.)

Geçmişte Tek Bir Kez Gerçekleşen Olaylar:

 • I met her at the conference. (Onunla konferansta tanıştım.)
 • He visited his grandparents last weekend. (O, geçen hafta sonu büyük ebeveynlerini ziyaret etti.)

Daha Önce Planlanmış ve Gerçekleşen Eylemler:

 • We went to the beach as we had planned. (Planladığımız gibi plaja gittik.)
 • She finished the project on time. (O, projeyi zamanında bitirdi.)

Düşünce ve İnkar Edilen Eylemler:

 • I thought about your suggestion. (Önerini düşündüm.)
 • She didn’t believe what he said. (O, ne dediğine inanmadı.)

Simple Past Tense, belirli bir zaman diliminde tamamlanmış geçmiş eylemleri ifade etmek için kullanılır. Eylemlerin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini belirtirken sıklıkla kullanılır.

5 Past Continuous Tense

Past Continuous Tense, geçmişte belirli bir an veya bir süre boyunca devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, geçmişteki belirli bir noktada veya süreçte olan eylemleri vurgulamak için kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Was / Were + Fiil (“-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I was reading a book when the phone rang. (Telefon çaldığında bir kitap okuyordum.)
 • They were watching a movie last night. (Dün gece bir film izliyorlardı.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Was / Were + Not + Fiil (“-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She was not (wasn’t) working on that project at that time. (O, o projede o an çalışmıyordu.)
 • We were not (weren’t) studying when the storm started. (Fırtına başladığında biz çalışmıyorduk.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Was / Were + Özne + Fiil (“-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Were you sleeping when I called you? (Seni aradığımda uyuyor muydun?)
 • Was she studying when the power went out? (Elektrikler gittiğinde o çalışıyor muydu?)

Belirli Bir Geçmiş Anındaki Eylemler:

 • I was having dinner at 8 PM yesterday. (Dün saat 8’de akşam yemeği yiyordum.)
 • She was reading a book when I saw her. (Onu gördüğümde bir kitap okuyordu.)

Geçmişte Devam Eden Eylemler:

 • They were playing soccer for two hours. (İki saat boyunca futbol oynuyorlardı.)
 • I was working on a project all afternoon. (Bütün öğleden sonra bir projede çalışıyordum.)

Eş Zamanlı Eylemler:

 • While I was cooking, he was setting the table. (Ben yemek pişirirken o masayı hazırlıyordu.)
 • They were dancing and singing at the party. (Partide dans ediyor ve şarkı söylüyorlardı.)

Anlatılar ve Hikayeler:

 • It was raining heavily while they were walking home. (Eve yürürken yoğun yağmur yağıyordu.)
 • The kids were playing in the park when the sun went down. (Güneş batarken çocuklar parkta oynuyorlardı.)

Past Continuous Tense, geçmişte belli bir an veya süreçte devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. İki veya daha fazla eş zamanlı eylemi anlatırken de sıkça kullanılır.

6 Past Perfect Tense

Past Perfect Tense, geçmişte başka bir eylemden önce tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bir olayın geçmişte ne zaman gerçekleştiğini veya tamamlandığını vurgularken bu zaman kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Had + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I had already finished my work when he called. (O aradığında işimi zaten bitirmiştim.)
 • She had read the book before the movie was released. (Film yayınlanmadan önce kitabı okumuştu.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Had + Not + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • They had not (hadn’t) eaten dinner before they arrived. (Onlar gelmeden önce akşam yemeğini yememişlerdi.)
 • He hadn’t seen that movie until last week. (O filmi geçen haftaya kadar görmemişti.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Had + Özne + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Had you ever been to London before? (Daha önce Londra’ya gitmiş miydiniz?)
 • Had she finished her presentation when the meeting started? (Toplantı başladığında sunumunu bitirmiş miydi?)

Geçmişteki Bir Eylemden Önce Tamamlanmış Olaylar:

 • She had already left when I arrived. (Ben gelene kadar o zaten ayrılmıştı.)
 • They had finished dinner before the guests arrived. (Misafirler gelmeden önce akşam yemeğini bitirmişlerdi.)

Geçmişte Daha Önce Gerçekleşmiş Olaylar:

 • I had visited that museum before. (Daha önce o müzeyi ziyaret etmiştim.)
 • She had met him at the conference. (Onunla konferansta tanışmıştı.)

Geçmişte Planlanan ve Gerçekleşemeyen Eylemler:

 • We had planned to watch a movie, but it started raining. (Bir film izlemeyi planlamıştık ama yağmur yağmaya başladı.)
 • She had intended to call, but she forgot. (Aramayı niyetlemişti ama unuttu.)

Kesin Olmayan Geçmiş Bilgileri:

 • They had probably seen the news before we told them. (Biz onlara söylemeden önce muhtemelen haberleri görmüşlerdi.)
 • He had likely heard about the event before it happened. (Olaydan önce muhtemelen etkinlik hakkında duymuştu.)

Past Perfect Tense, geçmişte bir olaydan önce tamamlanan diğer bir olayı ifade etmek için kullanılır. İki olayın sırasını ve ilişkisini vurgularken sıklıkla kullanılır.

7 Will Future Tense

Will Future Tense, gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade etmek için kullanılır. Gelecekteki tahminler, niyetler, planlar ve anlık kararlar gibi durumları ifade ederken kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I will travel to Europe next summer. (Gelecek yaz Avrupa’ya seyahat edeceğim.)
 • They will visit their grandparents this weekend. (Bu hafta sonu büyük ebeveynlerini ziyaret edecekler.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Not + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She will not (won’t) attend the meeting tomorrow. (Yarın toplantıya katılmayacak.)
 • We will not (won’t) buy that car. (O arabayı almayacağız.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Will + Özne + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Will you come to the party on Saturday? (Cumartesi partiye gelecek misin?)
 • Will they finish the project by the deadline? (Onlar projei son teslim tarihine kadar bitirecekler mi?)

Gelecekteki Planlar ve Tahminler:

 • She will graduate from university next year. (O, gelecek yıl üniversiteden mezun olacak.)
 • They will probably arrive at the airport around 7 PM. (Muhtemelen saat 19.00 civarında havalimanına varacaklar.)

Anlık Kararlar:

 • I can’t decide which book to read. I think I will choose the mystery novel. (Hangi kitabı okuyacağıma karar veremedim. Sanırım gizem romanını seçeceğim.)
 • The weather is nice. Let’s go for a walk. (Hava güzel. Bir yürüyüşe çıkalım.)

Teşvik ve Teklifler:

 • Will you help me with the groceries? (Market alışverişine yardım eder misin?)
 • I’m really hungry. I think I will make some pasta for dinner. (Gerçekten açım. Sanırım akşam yemeği için makarna yapacağım.)

Will Future Tense, gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade ederken kullanılır. Gelecekteki planları, tahminleri, niyetleri ve anlık kararları ifade etmek için sıkça kullanılır.

8 Going to Future Tense

Going to Future, gelecekteki niyetleri, planları ve tahminleri ifade etmek için kullanılır. Bir olayın gelecekteki gerçekleşme olasılığını yüksek bir şekilde vurgular.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Am / Is / Are + Going to + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I am going to visit my grandparents next weekend. (Gelecek hafta sonu büyük ebeveynlerimi ziyaret etmeye gidiyorum.)
 • They are going to start a new project at work. (İşte yeni bir projeye başlamaya gidiyorlar.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Am / Is / Are + Not + Going to + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She is not (isn’t) going to attend the conference. (Konferansa katılmayacak.)
 • We are not (aren’t) going to buy a new car this year. (Bu yıl yeni bir araba almıyoruz.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Am / Is / Are + Özne + Going to + Fiil (1. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Are you going to travel abroad next month? (Gelecek ay yurtdışına seyahat edecek misin?)
 • Is he going to start a new job soon? (Yakında yeni bir işe başlayacak mı?)

Gelecekteki Planlar ve Niyetler:

 • They are going to have a party on Friday. (Cuma günü bir parti düzenleyecekler.)
 • She is going to take a cooking class. (Yemek pişirme kursuna katılacak.)

Gelecekteki Tahminler:

 • Look at those clouds. It’s going to rain soon. (Bak o bulutlara. Yakında yağmur yağacak.)
 • I think they are going to win the match. (Sanırım maçı kazanacaklar.)

Gelecekteki Kesin Planlar:

 • I am going to meet him at the airport tomorrow. (Yarın havalimanında onunla buluşacağım.)
 • They are going to move to a new house next month. (Gelecek ay yeni bir eve taşınacaklar.)

Sebep-Sonuç İlişkisi:

 • She is studying hard. She is going to take an important exam. (O, sıkı çalışıyor. Önemli bir sınavı olacak.)
 • The car is making strange noises. It’s going to break down. (Araba tuhaf sesler çıkarıyor. Bozulacak gibi görünüyor.)

Going to Future, gelecekteki niyetleri, planları ve tahminleri ifade ederken kullanılır. Gelecekteki kesin veya olası olayları vurgulamak için sıkça kullanılır.

9 Future Continuous Tense

Future Continuous Tense, gelecekte belirli bir an veya bir süre boyunca devam edecek eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, gelecekteki belirli bir noktada veya süreçte olan eylemleri vurgulamak için kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Be (am / is / are) + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I will be studying for the exam tomorrow. (Yarın sınav için çalışıyor olacağım.)
 • They will be traveling to Europe next month. (Gelecek ay Avrupa’ya seyahat ediyor olacaklar.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Not + Be (am / is / are) + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She will not (won’t) be attending the meeting at that time. (O, o zamanda toplantıya katılmıyor olacak.)
 • We will not (won’t) be working on that project next week. (Gelecek hafta o projede çalışmayacağız.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Will + Özne + Be (am / is / are) + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Will you be waiting for me at the airport? (Havalimanında beni bekliyor olacak mısın?)
 • Will they be watching the game tonight? (Onlar bu gece maçı izliyor olacaklar mı?)

Gelecekteki Belirli Bir An veya Süre İçindeki Eylemler:

 • I will be having a meeting at 3 PM tomorrow. (Yarın saat 15.00’te bir toplantıda olacağım.)
 • She will be taking a photography class next semester. (Gelecek dönem fotoğrafçılık dersi alacak.)

Paralel veya Eş Zamanlı Eylemler:

 • While I will be working, he will be studying. (Ben çalışırken o çalışıyor olacak.)
 • They will be dancing and singing at the party. (Partide dans ediyor ve şarkı söylüyor olacaklar.)

Gelecekteki Planlar ve Tahminler:

 • He will be traveling for business next week. (Gelecek hafta iş için seyahat edecek.)
 • I think it will be raining later in the day. (Sanırım günün ilerleyen saatlerinde yağmur yağacak.)

Future Continuous Tense, gelecekte belirli bir an veya süre boyunca devam edecek eylemleri ifade etmek için kullanılır. Gelecekteki eylemlerin sırasını ve sürekliliğini vurgularken sıklıkla kullanılır.

10 Future Perfect Tense

Future Perfect Tense, gelecekte belirli bir zamanda tamamlanmış olacak eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, gelecekteki bir noktada tamamlanacak olan eylemin vurgulanması için kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Have + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I will have finished my work by the time you arrive. (Sen gelene kadar işimi bitirmiş olacağım.)
 • They will have completed the project by next month. (Gelecek ay projeyi tamamlamış olacaklar.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Not + Have + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She will not (won’t) have cooked dinner by the time he gets home. (O eve geldiğinde yemeği pişirmemiş olacak.)
 • We will not (won’t) have finished reading the book before the deadline. (Son teslim tarihinden önce kitabı bitirmemiş olacağız.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Will + Özne + Have + Fiil (3. hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Will you have completed the assignment by tomorrow? (Yarına kadar ödevi tamamlamış olacak mısınız?)
 • Will they have arrived at the airport by 9 AM? (9’da havalimanına varmış olacaklar mı?)

Gelecekteki Belirli Bir Zaman İçinde Tamamlanmış Eylemler:

 • By this time next year, I will have graduated from university. (Gelecek yıl bu zamanlar üniversiteden mezun olmuş olacağım.)
 • They will have traveled to ten different countries by the end of the year. (Yıl sonuna kadar on farklı ülkeye seyahat etmiş olacaklar.)

Gelecekteki Planlar ve Tahminler:

 • He will have finished writing his book by the end of the summer. (Yaz sonuna kadar kitabını yazmayı bitirmiş olacak.)
 • I think they will have reached the summit by noon. (Sanırım öğlen saatine kadar zirveye ulaşmış olacaklar.)

Gelecekteki Belirli Bir Olaydan Önce Tamamlanan Eylemler:

 • She will call me after she has arrived at her destination. (O, varış noktasına vardıktan sonra bana arayacak.)
 • They will send the report as soon as they have reviewed it. (Raporu inceledikten sonra hemen gönderecekler.)

Future Perfect Tense, gelecekte belirli bir zaman noktasında tamamlanmış olacak eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu eylemlerin gelecekteki tamamlanma süresini vurgularken sıklıkla kullanılır.

11 Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense, gelecekte belirli bir zamanda başlayacak olan ve o zamana kadar sürekli olarak devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, gelecekteki bir noktada tamamlanmış ve sürekli olarak devam eden eylemleri vurgulamak için kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Have + Been + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • I will have been working on this project for two months by the time it’s completed. (Tamamlandığında bu projede iki aydır çalışmış olacağım.)
 • They will have been living in that city for five years next month. (Gelecek ay o şehirde beş yıldır yaşamış olacaklar.)

Olumsuz Cümle Yapısı:

 • Özne + Will + Not + Have + Been + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • She will not (won’t) have been studying for the exam all day by the time it starts. (Başladığında sınav için tüm gün çalışmış olmayacak.)
 • We will not (won’t) have been waiting for them for hours when they arrive. (Onlar geldiğinde saatlerdir onları beklememiş olacağız.)

Soru Cümlesi Yapısı:

 • Will + Özne + Have + Been + Fiil (ingilizce “-ing” eki almış hali) + (gerekliyse) Nesne

Örnekler:

 • Will you have been practicing the piano for three years by the end of this year? (Bu yıl sonuna kadar üç yıl boyunca piyano çalmış olacak mısınız?)
 • Will they have been traveling for a week when they return? (Döndüklerinde bir haftadır seyahat etmiş olacaklar mı?)

Gelecekteki Belirli Bir Zamana Kadar Devam Eden Eylemler:

 • By the time he arrives, I will have been waiting for an hour. (Geldiğinde bir saat boyunca onu beklemiş olacağım.)
 • She will have been studying English for five years by the time she graduates. (Mezun olduğunda beş yıl boyunca İngilizce çalışmış olacak.)

Gelecekteki Süreklilik ve Tamamlanma:

 • They will have been running the marathon for three hours when they cross the finish line. (Bitiş çizgisini geçtiklerinde maratonda üç saat boyunca koşmuş olacaklar.)
 • I will have been working at this company for a decade by the time I retire. (Emekli olduğumda bu şirkette on yıl boyunca çalışmış olacağım.)

Gelecekteki Belirli Bir Eylemden Önce Sürekli Olan Eylemler:

 • She will call me after she has been traveling for a week. (Bir hafta boyunca seyahat etmiş olduktan sonra beni arayacak.)
 • They will send the report after they have been reviewing it for some time. (Bir süre boyunca raporu inceledikten sonra gönderecekler.)

Future Perfect Continuous Tense, gelecekte belirli bir zamanda başlayacak olan ve o zamana kadar sürekli olarak devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Eylemlerin gelecekteki tamamlanma süresi ve sürekli olarak devam etmesi vurgulanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu