İngilizce “To Be” Kullanımı ve Konu Anlatımı

“To be” fiilinin mantığı, İngilizce’de varlık (existence) veya durum (state) hakkında bilgi vermek, açıklamak veya soru sormak için kullanılmasıdır. Bu fiil, temelde bir nesnenin veya konunun belirli bir durumda olup olmadığını veya ne tür bir durumda olduğunu ifade etmek için kullanılır. “To be” fiili, İngilizcede hem eylemi (action) hem de durumu (state) ifade edebilir. Örneğin, “am,” “is,” ve “are” formları genelde durum ve varlık hakkında bilgi verirken, “was” ve “were” formları geçmiş zamanda aynı amaçla kullanılır.

1 To Be Gramer Bilgisi

Mantık olarak şu şekilde özetlenebilir:

 1. Durum ve Varlık İfadesi: “To be” fiili, bir kişi, nesne veya konunun belirli bir durumda veya varlık halinde olduğunu ifade eder. Örneğin:
  • She is a doctor. (O bir doktordur.) [Durum ifadesi]
  • The book is on the table. (Kitap masanın üstünde.) [Varlık ifadesi]
 2. Olumsuz İfade: Olumsuz ifadelerde “not” kelimesi “am,” “is,” ve “are” formlarının ardından eklenir.
  • They are not at home. (Onlar evde değil.) [Olumsuz ifade]
 3. Soru Sorma: “To be” fiili, soru sormak için cümlenin başına yerleştirilir.
  • Are you coming to the party? (Partiye geliyor musun?) [Soru sorma]
 4. Geçmiş Zaman Kullanımı: “Was” ve “were” formları geçmiş zaman hakkında bilgi verir.
  • I was tired yesterday. (Dün yorgundum.) [Geçmiş zaman ifadesi]
 5. Kısaltmalar: Olumlu kısaltmalarda “am” fiili “I’m,” “is” fiili “he’s,” “she’s,” ve “it’s,” “are” fiili ise “you’re,” “we’re,” ve “they’re” olarak kısaltılır.

2 “To Be” Örnek Cümleler

Olumlu Cümleler

 • I am (Benim)
 • You are (Senin)
 • He/She/It is (O’nun – üçüncü tekil şahıs)
 • We are (Bizim)
 • You are (Sizin)
 • They are (Onların)

Örnek olumlu cümleler:

 • I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
 • She is a doctor. (O bir doktordur.)
 • We are happy. (Biz mutluyuz.)

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde “not” kelimesi “am,” “is,” ve “are” fiillerinin hemen ardından gelir.

Örnek olumsuz cümleler:

 • I am not a teacher. (Ben bir öğretmen değilim.)
 • They are not at home. (Onlar evde değil.)

Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde “am,” “is,” ve “are” fiilleri cümlenin başına gelir.

Örnek soru cümleleri:

 • Are you a student? (Sen bir öğrenci misin?)
 • Is she busy? (O meşgul mü?)
 • Are they coming to the party? (Onlar partiye geliyorlar mı?)

Geçmiş Zaman Kullanımı

Geçmiş zaman kullanımında ise “was” ve “were” formları kullanılır.

Örnek geçmiş zaman cümleleri:

 • I was tired yesterday. (Dün yorgundum.)
 • They were happy at the park. (Onlar parkta mutluydular.)

Olumlu Kısaltmalar

Olumlu cümlelerde “am” fiili, “I’m” şeklinde kısaltılır. “Is” fiili ise “he’s,” “she’s,” ve “it’s” şeklinde kısaltılır. “Are” fiili de “you’re,” “we’re,” ve “they’re” şeklinde kısaltılır.

Örnek kısaltılmış cümleler:

 • I’m a teacher. (Ben bir öğretmenim.)
 • He’s from Canada. (O Kanada’dan.)
 • We’re excited. (Biz heyecanlıyız.)

To be fiili İngilizce’de çok temel bir konu olduğu için, öğrenmeye yeni başlayanlar için önemlidir. Bu konu üzerine çalışarak, temel cümle yapısını oluşturmayı ve diyalog kurmayı öğrenebilirsiniz.

3 İngilizce “To Be” Çalışma Soruları

 1. İngilizce’de “I ___ tired” ifadesinde hangi fiil gelmelidir?
 2. “She ___ a doctor.” cümlesinde hangi fiil eksiktir?
 3. “They ___ students at the university.” ifadesinde hangi fiili kullanmalıyız?
 4. “We ___ at home right now.” cümlesinde hangi fiil kullanılır?
 5. “He ___ very tall.” ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?
 6. “It ___ a beautiful day.” cümlesinde hangi fiili eklemeliyiz?
 7. “You ___ my best friend.” ifadesinde hangi fiili kullanmalıyız?
 8. “The cat ___ on the table.” cümlesinde hangi fiili eklemeliyiz?
 9. “I ___ not hungry.” ifadesinde boşluğa hangi fiil gelmelidir?
 10. “They ___ from France.” cümlesinde hangi fiil eksiktir?

Cevap Anahtarı:

 1. am
 2. is
 3. are
 4. are
 5. is
 6. is
 7. are
 8. is
 9. am
 10. are
Click to rate this post!
Rating: 5 · (1)

1 visit(s) today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu