İngilizce There Is, There Are Konu Anlatımı

“There is” ve “There are”, İngilizce’de var olan nesneleri, insanları veya durumları ifade etmek için kullanılan yapıdır. Bu yapılar genellikle bir yerde bulunan veya var olan şeyleri anlatmak için kullanılır.

1 “There is” Kullanımı:

 1. “There is”, tekil bir nesne veya durumu ifade etmek için kullanılır.
 2. “There is” yapısının ardından tekil bir isim gelir.
 3. “There is” cümlenin başında veya ortasında kullanılabilir.

Örnekler:

 • There is a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap var.)
 • There is a cat in the garden. (Bahçede bir kedi var.)
 • Is there a movie theater near here? (Buraya yakın bir sinema var mı?)

2 “There are” Kullanımı:

 1. “There are”, çoğul nesneleri veya durumları ifade etmek için kullanılır.
 2. “There are” yapısının ardından çoğul bir isim gelir.
 3. “There are” cümlenin başında veya ortasında kullanılabilir.

Örnekler:

 • There are some apples in the basket. (Sepette birkaç elma var.)
 • There are students in the classroom. (Sınıfta öğrenciler var.)
 • Are there any good restaurants around here? (Burada etrafımızda iyi restoranlar var mı?)

3 Olumsuz Hali (“There is not” ve “There are not”):

 1. Olumsuz hali ifade etmek için “not” kelimesi eklenir: “There is not” veya “There isn’t” (kısaltılmış hali) / “There are not” veya “There aren’t” (kısaltılmış hali).
 2. Genelde “not” kelimesi, “is” veya “are” ile birleştirilir.

Örnekler:

 • There is not a pen on the desk. (Masanın üstünde bir kalem yok.)
 • There isn’t much time left. (Çok fazla zaman yok.)
 • There are not many people at the party. (Partide pek çok insan yok.)
 • There aren’t any chairs in the room. (Odadan hiç sandalye yok.)

Bu yapıları kullanarak nesneleri veya durumları açıklamak için “there is” ve “there are” cümleleri oluşturabilirsiniz.

Click to rate this post!
Rating: 5 · (1)

1 visit(s) today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu