İngilizce Present Modals Konu Anlatımı

Present modals, eylemleri veya durumları belirli bir zamanda ifade etmek ve konuşanın niyetini, yeteneğini, iznini, olasılığını, isteğini veya zorunluluğunu ifade etmek için kullanılan yardımcı fiillerdir. Her biri farklı bir anlam taşır ve cümlenin bağlamına göre doğru şekilde kullanılmalıdır.

Present Modals Listesi:

 1. Can
 2. Could
 3. May
 4. Might
 5. Must
 6. Have To
 7. Shall
 8. Should
 9. Will
 10. Would
 11. Needn’t
 12. Would Rather
 13. Had Better
 14. Ought To

Present Modals Kullanımı ve Anlamları:

1. Can: “Can,” yetenek veya izin ifade eder. Genellikle olumlu ifadelerde kullanılır.

 • I can swim. (Yüzebilirim.)
 • She can speak French. (Fransızca konuşabilir.)

2. Could: “Could,” geçmişteki yeteneklerin yanı sıra izin veya nazik bir rica ifade eder. Ayrıca olasılık anlamı da taşır.

 • I could ride a bike when I was a child. (Çocukken bisiklet sürerdim.)
 • Could you help me, please? (Lütfen bana yardım eder misiniz?)

3. May: “May,” izin veya olasılık ifade eder.

 • You may go now. (Şimdi gidebilirsiniz.)
 • It may rain this afternoon. (Bu öğleden sonra yağmur yağabilir.)

4. Might: “Might,” olasılık veya nazik bir rica ifade eder.

 • She might come to the party. (Partiye gelebilir.)
 • Might I borrow your pen? (Kaleminizi ödünç alabilir miyim?)

5. Must: “Must,” zorunluluk veya kesinlik ifade eder.

 • I must finish this report by tomorrow. (Bu raporu yarına kadar bitirmeliyim.)
 • You must be on time for the meeting. (Toplantıya zamanında gelmelisiniz.)

6. Have To: “Have to,” zorunluluk ifade eder. “Must” ile benzer anlam taşır, ancak daha resmi bir kullanımdır.

 • I have to attend the conference. (Konferansa katılmam gerekiyor.)
 • They have to wear uniforms at school. (Okulda üniforma giymek zorundalar.)

7. Shall: “Shall,” öneri, teklif veya niyet ifade eder.

 • Shall we go for a walk? (Yürüyüşe çıkalım mı?)
 • I shall call you later. (Sizi daha sonra arayacağım.)

8. Should: “Should,” öneri, tavsiye veya olması gereken durumu ifade eder.

 • You should eat more fruits and vegetables. (Daha fazla meyve ve sebze yemelisiniz.)
 • I think you should apologize for your mistake. (Hatanız için özür dilemelisiniz diye düşünüyorum.)

9. Will: “Will,” gelecekteki istek, teklif, niyet veya olasılık ifade eder.

 • I will help you with your project. (Projende sana yardım edeceğim.)
 • He will probably arrive around 8 PM. (Muhtemelen 20.00 civarında gelecek.)

10. Would: “Would,” saygılı ifadelerde, ricalarda veya şart cümlelerinde kullanılır.

 • Öneri:
  • You look tired. Maybe you would feel better if you took a short nap. (Yorgun görünüyorsun. Belki kısa bir şekerleme yaparsan daha iyi hissedersin.)
 • Nazik Rica:
  • Would you mind closing the window? It’s a bit chilly in here. (Pencereyi kapatır mısınız? Burası biraz serin.)

11. Needn’t: “Needn’t,” gerek yok veya zorunlu değil anlamında kullanılır.

 • You needn’t bring anything to the party. (Partiye hiçbir şey getirmen gerekmiyor.)
 • She needn’t worry about the test. (Sınav hakkında endişelenmesine gerek yok.)

12. Would Rather: “Would rather,” tercih ifade eder.

 • I would rather stay home tonight. (Bu akşam evde kalmayı tercih ederim.)
 • She would rather go to the beach than the mountains. (Dağlar yerine plaja gitmeyi tercih eder.)

13. Had Better: “Had better,” öneri, uyarı veya tavsiyeleri vurgulamak için kullanılır.

 • You had better study for the exam. (Sınav için ders çalışsan iyi olur.)
 • We had better leave early to avoid traffic. (Trafikten kaçınmak için erken çıksak iyi olur.)

14. Ought To: “Ought to,” öneri, tavsiye veya olması gereken durumu ifade eder.

 • You ought to exercise regularly for your health. (Sağlığınız için düzenli olarak egzersiz yapmalısınız.)
 • She ought to apologize for her behavior. (Davranışı için özür dilemeli.)

Her bir modal yardımcı fiili belirli bir anlamı ve kullanımı ifade eder. İhtiyaca ve cümlenin bağlamına göre doğru modal yardımcı fiilin seçilmesi önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu