İngilizce Prepositions Konu Anlatımı – In, On, At, By, Until, For, With

Prepositions (Prepozisyonlar), dilbilgisinde yer, zaman, yön, neden, amaç gibi farklı ilişkileri ifade etmek için kullanılan kelime veya kelime gruplarıdır. Prepozisyonlar, bir kelime veya kelime grubunun başka bir kelime veya kelime grubuyla nasıl ilişkilendiğini belirtir. Bu ilişki, cümlenin anlamını tamamlamak ve daha açık hale getirmek için önemlidir.

Prepozisyonlar cümlelerde genellikle nesne veya cümlenin başka bir öğesi ile birlikte kullanılırlar. Örneğin:

 • The book is on the table. (Kitap masanın üzerinde.)
 • She walked to the park. (Parka doğru yürüdü.)

Bu örneklerde “on” ve “to” prepozisyonları, nesne olan “table” ve “park” ile belirli bir ilişkiyi ifade ediyor.

Prepozisyonlar çok çeşitli anlamları ve kullanımları kapsar. Mekân, zaman, yön, neden, amaç gibi farklı bağlamlarda kullanılarak cümlenin anlamını belirginleştirirler. Prepozisyonların doğru şekilde kullanılması, iletişimi daha net ve anlaşılır kılar.

1 Preposisyonların Temel İşlevleri

 1. Mekânsal İlişki: Preposisyonlar nesnelerin veya kişilerin birbirine göre konumlarını ifade eder. Örneğin: “on”, “in”, “under”, “next to”, “between”, “behind”, “beside” gibi preposisyonlar bu tür ilişkileri ifade eder.
  • The cat is on the table. (Kedi masanın üzerinde.)
  • The school is located between the park and the library. (Okul, park ile kütüphane arasında yer almaktadır.)
 2. Zaman İlişkisi: Preposisyonlar belirli bir zaman dilimini ifade eder. Örneğin: “at”, “in”, “on”, “before”, “after” gibi preposisyonlar zamanı belirtir.
  • I will meet you at 3 o’clock. (Saat 3’te seninle buluşacağım.)
  • The party is on Saturday. (Parti Cumartesi günü.)
 3. Yön ve Hareket: Preposisyonlar hareket yönünü veya bir nesnenin hareketini ifade eder. Örneğin: “to”, “from”, “into”, “onto”, “through”, “across” gibi preposisyonlar bu tür durumları ifade eder.
  • She walked to the store. (O, dükkâna yürüdü.)
  • The bird flew into the sky. (Kuş gökyüzüne uçtu.)
 4. Amaç ve Neden: Preposisyonlar bir eylemin amacını veya nedenini ifade edebilir. Örneğin: “for”, “because of”, “due to”, “with the purpose of” gibi preposisyonlar bu tür anlamları taşır.
  • He studies for his exams. (Sınavları için çalışır.)
  • She cried because of the sad movie. (Üzücü film yüzünden ağladı.)

En Yaygın Prepozisyonlar:

 • at
 • in
 • on
 • by
 • with
 • to
 • from
 • for
 • about
 • between
 • among
 • through
 • during
 • under
 • over
 • above

2 Prepozisyonlar ve Anlamları

Genel olarak bilinmesi gereken prepozisyonlar ve anlamları aşağıda listelenmiştir. Yazının daha sonraki bölümlerinde bütün prepozisyonlar için örnek cümleler eklenmiştir.

 1. About: Hakkında, ile ilgili
 2. Above: Üzerinde, üstünde
 3. Across: Karşısında, karşıdan karşıya
 4. After: Sonra, ardından
 5. Against: Karşısında, karşı
 6. Along: Boyunca, ile birlikte
 7. Among: Arasında, içinde
 8. Around: Etrafında, çevresinde
 9. Because of: -den dolayı
 10. Before: Önce, öncesinde
 11. Behind: Arkasında
 12. Below: Altında, aşağısında
 13. Beneath: Altında, altına
 14. Beside: Yanında, bitişiğinde
 15. Between: Arasında, iki şey arasında
 16. Beyond: Ötesinde, ötede
 17. By: Tarafından, vasıtasıyla
 18. Due to: -den dolayı
 19. During: Sırasında, esnasında
 20. For: İçin, -dır
 21. From: -den, -dan, -den itibaren
 22. In order to: Amacıyla, -mek/mak amacıyla
 23. In: İçinde, -de, -da
 24. Into: İçine, içeriye
 25. Near: Yanında, yakınında
 26. Of: -ın, -in, -ın, -nin
 27. Off: Uzakta, uzak
 28. On: Üzerinde, üstünde
 29. Over: Üzerinde, üstünde
 30. Owing to: -den dolayı
 31. So as to: Amacıyla, -mek/mak amacıyla
 32. Thanks to: -den dolayı
 33. Through: Vasıtasıyla, aracılığıyla, içinden
 34. To: -e, -a, -e doğru
 35. Under: Altında, altında
 36. Until: -e kadar
 37. With the aim of: Amaçlayarak, hedefleyerek
 38. With the purpose of: Amaçlayarak, hedefleyerek
 39. With: İle, -ile birlikte
 40. Within: İçinde, içerisinde
 41. Without: Olmadan

3 İngilizce “Prepositions” Örnek Cümleler

 1. About: Hakkında, ile ilgili
  • She wrote a book about her travels around the world.
  • Dünya çapında yaptığı seyahatler hakkında bir kitap yazdı.
 2. Above: Üzerinde, üstünde
  • The moon is above the horizon.
  • Ay, ufuk çizgisinin üstünde.
 3. Across: Karşısında, karşıdan karşıya
  • She walked across the street to get to the park.
  • Parka gitmek için caddeyi karşıdan karşıya geçti.
 4. After: Sonra, ardından
  • He usually goes for a jog after work.
  • Genellikle işten sonra koşuya çıkar.
 5. Against: Karşısında, karşı
  • The ladder is leaning against the wall.
  • Merdiven duvara karşı dayanmış durumda.
 6. Along: Boyunca, ile birlikte
  • They took a leisurely walk along the beach.
  • Rahat bir yürüyüş yaparak plajın boyunca gittiler.
 7. Among: Arasında, içinde
  • The red rose stood out among the white ones.
  • Kırmızı gül, beyaz olanların arasından sıyrıldı.
 8. Around: Etrafında, çevresinde
  • There are many shops around the central square.
  • Merkez meydanın çevresinde birçok dükkan bulunuyor.
 9. Because of: -den dolayı
  • They had to cancel the picnic because of the heavy rain.
  • Şiddetli yağmur nedeniyle pikniği iptal etmek zorunda kaldılar.
 10. Before: Önce, öncesinde
  • Please finish your homework before dinner.
  • Lütfen akşam yemeğinden önce ödevini bitir.
 11. Behind: Arkasında
  • The car is parked behind the building.
  • Araba binanın arkasına park edilmiş.
 12. Below: Altında, aşağısında
  • The keys are on the table below the vase.
  • Anahtarlar vazonun altındaki masanın üstünde.
 13. Beneath: Altında, altına
  • The treasure was hidden beneath the old tree.
  • Hazine yaşlı ağacın altına gizlenmişti.
 14. Beside: Yanında, bitişiğinde
  • She sat beside her best friend during the movie.
  • Film sırasında en iyi arkadaşının yanına oturdu.
 15. Between: Arasında, iki şey arasında
  • The book is between the two bookends on the shelf.
  • Kitap, raftaki iki kitap desteği arasında.
 16. Beyond: Ötesinde, ötede
  • The mountains extend beyond the horizon.
  • Dağlar, ufuk çizgisinin ötesine uzanır.
 17. By: Tarafından, vasıtasıyla
  • The letter was sent by express mail.
  • Mektup hızlı posta vasıtasıyla gönderildi.
 18. Due to: -den dolayı
  • The flight was delayed due to bad weather.
  • Uçuş kötü hava koşulları nedeniyle gecikti.
 19. During: Sırasında, esnasında
  • I like to read a book during my lunch break.
  • Öğle arasında bir kitap okumayı severim.
 20. For: İçin, -dır
  • She bought a gift for her mother’s birthday.
  • Annemin doğum günü için bir hediye aldı.
 21. From: -den, -dan, -den itibaren
  • The store is open from 9 AM to 6 PM.
  • Mağaza 9 sabahından 6 akşamına kadar açık.
 22. In order to: Amacıyla, -mek/mak amacıyla
  • He studied hard in order to pass the exam.
  • Sınavı geçmek amacıyla sıkı çalıştı.
 23. In: İçinde, -de, -da
  • The keys are in the drawer.
  • Anahtarlar çekmecenin içinde.
 24. Into: İçine, içeriye
  • They stepped into the house and closed the door.
  • Eve adım attılar ve kapıyı kapattılar.
 25. Near: Yanında, yakınında
  • The park is located near the city center.
  • Park şehir merkezinin yakınında yer alıyor.
 26. Of: -ın, -in, -ın, -nin
  • The color of the sky was a beautiful shade of blue.
  • Gökyüzünün rengi güzel bir mavi tonundaydı.
 27. Off: Uzakta, uzak
  • The beach is just a short walk off the main road.
  • Plaj ana yoldan sadece kısa bir yürüyüş uzakta.
 28. On: Üzerinde, üstünde
  • The book is on the table.
  • Kitap masanın üstünde.
 29. Over: Üzerinde, üstünde
  • There was a painting over the fireplace.
  • Şöminenin üstünde bir tablo vardı.
 30. Owing to: -den dolayı
  • The event was canceled owing to low attendance.
  • Etkinlik düşük katılım nedeniyle iptal edildi.
 31. So as to: Amacıyla, -mek/mak amacıyla
  • She woke up early so as to catch the sunrise.
  • Gün doğusunu yakalamak amacıyla erken kalktı.
 32. Thanks to: -den dolayı
  • They won the game thanks to their strong teamwork.
  • Güçlü takım çalışmaları sayesinde oyunu kazandılar.
 33. Through: Vasıtasıyla, aracılığıyla, içinden
  • We communicated through email while I was abroad.
  • Ben yurtdışındayken e-posta vasıtasıyla iletişim kurduk.
 34. To: -e, -a, -e doğru
  • She walked to the park to meet her friends.
  • Arkadaşlarıyla buluşmak için parka yürüdü.
 35. Under: Altında, altında
  • The cat is hiding under the bed.
  • Kedi yatağın altında saklanıyor.
 36. Until: -e kadar
  • The store is open until 9 PM.
  • Mağaza saat 9’a kadar açık.
 37. With the aim of: Amaçlayarak, hedefleyerek
  • They started a charity with the aim of helping the homeless.
  • Evsizlere yardım etmeyi amaçlayarak bir hayır kuruluşu başlattılar.
 38. With the purpose of: Amaçlayarak, hedefleyerek
  • The team was formed with the purpose of winning the championship.
  • Takım, şampiyonluğu kazanmayı amaçlayarak oluşturuldu.
 39. With: İle, -ile birlikte
  • She attended the event with her sister.
  • Etkinliğe kız kardeşi ile birlikte katıldı.
 40. Within: İçinde, içerisinde
  • You should complete the task within the next hour.
  • Görevi önümüzdeki saat içinde tamamlamalısın.
 41. Without: Olmadan
  • She managed to finish the project without any help.
  • Projeyi hiç yardım almadan tamamlamayı başardı.

4 Yaygın Kullanılan “Preposition Kalıpları” Örnekleri

 1. In addition to: Ek olarak
  • In addition to studying math, she also enjoys playing the piano.
  • Matematik çalışmanın yanı sıra, aynı zamanda piyano çalmaktan da keyif alıyor.
 2. On behalf of: Adına
  • On behalf of the CEO, I’d like to welcome you all to the event.
  • CEO adına, hepinizi etkinliğimize hoş geldiniz demek istiyorum.
 3. In spite of: -e rağmen
  • In spite of the challenging conditions, they managed to succeed.
  • Zorlu koşullara rağmen, başarılı olmayı başardılar.
 4. By means of: Aracılığıyla
  • The message was delivered by means of a messenger.
  • Mesaj, bir haberci aracılığıyla iletilmişti.
 5. With regard to: İlgili olarak
  • We need to talk about the changes with regard to the schedule.
  • Programla ilgili olarak değişiklikler hakkında konuşmamız gerekiyor.
 6. Due to: -den dolayı
  • The cancellation was due to unforeseen circumstances.
  • İptal, beklenmedik durumlar nedeniyle oldu.
 7. On the contrary: Aksine
  • On the contrary, he actually enjoyed the movie.
  • Aksine, aslında filmi keyif aldı.
 8. In accordance with: Uygun olarak
  • The project was completed in accordance with the guidelines.
  • Proje, yönergeler doğrultusunda tamamlandı.
 9. By virtue of: Sayesinde
  • He succeeded by virtue of his hard work and dedication.
  • Zorlu çalışma ve özverisi sayesinde başarılı oldu.
 10. In the midst of: Ortasında
  • They found each other in the midst of the crowded festival.
  • Kalabalık festivale ortasında birbirlerini buldular.
 11. On the basis of: Temel alınarak
  • The decision was made on the basis of expert opinions.
  • Karar, uzman görüşleri temel alınarak yapıldı.
 12. In contrast to: Karşıtlık olarak
  • The new design is beautiful in contrast to the old one.
  • Yeni tasarım, eskiye kıyasla güzel.
 13. In reference to: İle ilgili olarak
  • This email is in reference to your recent inquiry.
  • Bu e-posta, son sorunuzla ilgili.
 14. With respect to: Göre, ilişkin olarak
  • We need to make some changes with respect to the budget.
  • Bütçeyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor.
 15. For the sake of: Hatırına, uğruna
  • He stayed late at work for the sake of finishing the project.
  • Projenin bitmesi uğruna işte geç kaldı.
 16. In light of: Göz önünde bulundurarak
  • We decided to cancel the event in light of the bad weather.
  • Kötü hava koşulları göz önüne alındığında, etkinliği iptal etmeye karar verdik.
 17. By way of: Yoluyla
  • She sent her condolences by way of a heartfelt letter.
  • Başsağlığı dileklerini samimi bir mektup yoluyla iletti.
 18. In line with: Doğrultusunda
  • Our actions are in line with our company’s values.
  • Hareketlerimiz şirket değerlerimiz doğrultusundadır.
 19. On the subject of: Konusu hakkında
  • Let’s have a discussion on the subject of employee benefits.
  • Çalışan faydalarının konusu hakkında bir tartışma yapalım.
 20. With the exception of: İstisna olarak
  • Everyone attended the meeting, with the exception of Mark.
  • Herkes toplantıya katıldı, Mark istisna dışında.
 21. In the absence of: Olmaması durumunda
  • In the absence of further instructions, we’ll proceed as planned.
  • Daha fazla talimat olmaması durumunda, planlandığı gibi devam edeceğiz.
 22. By the end of: Sonuna kadar
  • The report needs to be completed by the end of the week.
  • Raporun haftanın sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.
 23. In relation to: İle ilgili olarak
  • I’m writing to you in relation to the recent project updates.
  • Size son proje güncellemeleri ile ilgili olarak yazıyorum.
 24. In case of: Durumunda
  • Keep a fire extinguisher handy in case of emergencies.
  • Acil durumlar için el altında bir yangın söndürücü bulundurun.
 25. On top of: Üstüne, ek olarak
  • He has a lot of work on top of his existing responsibilities.
  • Mevcut sorumluluklarının üstüne bir sürü işi var.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu