İngilizce Noun Clause Konu Anlatımı

Noun Clauses, bir ismin yerine geçebilen ve bir cümleyi tamamlayan cümlelerdir. İsim cümlecikleri, birçok farklı işlevi yerine getirebilir ve cümlenin öznesi, nesnesi, dolaylı tümleci veya tümleç türünde kullanılabilirler.

1 Noun Clause Oluşturma

İsim cümlecikleri çoğunlukla bağlaçlarla (conjunctions) başlarlar. En yaygın kullanılan bağlaçlar şunlardır:

 • That: En sık kullanılan bağlaçtır ve cümlenin anlamını tamamlar.
 • Whether: Şart veya olasılık ifadelerinde kullanılır.
 • If: Şart cümleleri için kullanılır.
 • Who, whom, whose, which, what: Bu bağlaçlar soru cümlecikleri oluşturur.

Noun Clause Kullanımları:

 1. Özne Olarak Kullanım:
  • That he is coming late surprises me. (Geç geleceği, beni şaşırtıyor.)
 2. Nesne Olarak Kullanım:
  • I know that she passed the exam. (Sınavı geçtiğini biliyorum.)
 3. Dolaylı Tümleç Olarak Kullanım:
  • She is not sure about whether he will attend the party. (Partiye katılıp katılmayacağından emin değil.)
 4. Tümleç Olarak Kullanım:
  • They are discussing what they should do next. (Ne yapmaları gerektiğini tartışıyorlar.)
 5. Sahiplik Belirten Cümlecikler:
  • I am curious about whose bike this is. (Bu bisikletin kime ait olduğunu merak ediyorum.)
 6. Soru Cümlecikleri:
  • Tell me what you want. (Ne istediğini bana söyle.)

Örnek Noun Clause Cümleleri

 1. I can’t remember where I put my keys. (Anahtarlarımı nereye koyduğumu hatırlayamıyorum.)
 2. She asked me if I had finished the report. (Raporu bitirip bitirmediğimi bana sordu.)
 3. We wonder who will be the new manager. (Yeni müdürün kim olacağını merak ediyoruz.)
 4. They are discussing what they should wear to the party. (Partiye ne giymeleri gerektiğini tartışıyorlar.)
 5. The question is whether the event will be postponed. (Sorun, etkinliğin ertelenip ertelenmeyeceğidir.)

İsim cümlecikleri, cümleleri daha karmaşık ve zengin hale getirirken, farklı işlevleri yerine getirerek cümle yapısını çeşitlendirir.

2 Özne Olarak Noun Clause (İsim Cümlecikleri):

Bir isim cümlecikleri, cümlenin öznesi olarak kullanılır ve genellikle “that” bağlacı ile başlar.

Örnekler:

 • That he is late surprises me. (Geç kalması beni şaşırtıyor.)
 • How she managed the project is beyond my understanding. (Proje yönetimini nasıl başardığı, anlayışımın ötesinde.)

3 Nesne Olarak Noun Clause (İsim Cümlecikleri):

Bir isim cümlecikleri, cümlenin nesnesi olarak kullanılır ve genellikle “that” bağlacı ile başlar.

Örnekler:

 • I heard that they are getting married. (Evleniyor olmalarını duydum.)
 • She knows what the answer is. (Cevabın ne olduğunu biliyor.)

4 Soru Kelimeleriyle Noun Clause (İsim Cümlecikleri):

Bir isim cümlecikleri, soru kelimeleri (who, what, when, where, why, how vb.) ile başlayarak oluşturulabilir.

Örnekler:

 • She asked where he was going. (Nereye gittiğini sordu.)
 • I’m not sure what his decision will be. (Kararının ne olacağından emin değilim.)

5 Sıfat Yapılarından Sonra Noun Clause (İsim Cümlecikleri):

İsim cümlecikleri, sıfat cümleleri tarafından tanımlanan bir isimden sonra gelebilir.

Örnekler:

 • I’m interested in what she said. (Söylediği şeye ilgiliyim.)
 • The movie was about how they escaped from the prison. (Film hapisten nasıl kaçtıkları hakkındaydı.)

6 “Whether” ile Noun Clauses Oluşturma:

“Whether” bağlacı, iki veya daha fazla seçenek arasında bir tercih yapılmasını ifade etmek için kullanılır. Genellikle “or not” ifadesiyle birlikte gelir.

Örnekler:

 • She asked me whether she should attend the meeting. (Toplantıya katılıp katılmaması gerektiğini sordu.)
 • I’m still deciding whether I will take the job offer. (İş teklifini kabul edip etmeyeceğimi hala düşünüyorum.)

7 “If” ile Noun Clauses Oluşturma:

“If” bağlacı, şart cümleleri oluştururken kullanılır ve aynı zamanda Noun Clauses oluşturmak için de kullanılabilir. “Whether” gibi, “if” de şartları, olasılıkları ve seçenekleri ifade eder.

Örnekler:

 • Let me know if you need any help. (Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa bana haber verin.)
 • We’re not sure if the flight will be delayed. (Uçağın gecikip gecikmeyeceğinden emin değiliz.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu