İngilizce Have Got / Has Got Konu Anlatımı

“Have got” ve “has got,” İngilizce’de sahip olma veya var olma durumunu anlatmak için kullanılır. “Have got,” “I,” “you,” “we,” ve “they” gibi öznelerle kullanılırken, “has got” ise “he,” “she,” ve “it” özneleriyle kullanılır.

1 “Have Got” Kullanımı:

 • “I,” “you,” “we,” ve “they” özneleriyle kullanılır.
 • Genellikle günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. I have got a new phone. (Benim yeni bir telefonum var.)
 2. You have got a busy schedule. (Senin yoğun bir programın var.)
 3. We have got a dog named Max. (Bizim Max adında bir köpeğimiz var.)
 4. They have got two tickets for the concert. (Onların konser için iki bileti var.)

2 “Has Got” Kullanımı:

 • “He,” “she,” ve “it” özneleriyle kullanılır.
 • Tekil üçüncü şahıs özneleriyle kullanılan durumları ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. He has got a new car. (Onun yeni bir arabası var.)
 2. She has got a beautiful garden. (Onun güzel bir bahçesi var.)
 3. It has got a broken wing. (Onun kırık bir kanadı var.)

Bu örneklerde “have got” ve “has got” ifadelerinin hangi öznelerle ve ne tür nesnelerle kullanıldığını görebilirsiniz. “Have got” genellikle “I,” “you,” “we,” ve “they” ile kullanılırken, “has got” ise “he,” “she,” ve “it” ile kullanılır.

3 Karışık Örnek Kullanımlar:

Karışık Olumlu Cümleler

 • I have got a blue pen. (Benim mavi bir kalemim var.)
 • You have got a lovely dog. (Senin sevimli bir köpeğin var.)
 • He has got a big house. (Onun büyük bir evi var.)
 • She has got a beautiful flower. (Onun güzel bir çiçeği var.)
 • We have got a new car. (Bizim yeni bir arabamız var.)
 • They have got nice shoes. (Onların güzel ayakkabıları var.)

Karışık Olumsuz Cümleler:

 • I haven’t got a bicycle. (Benim bir bisikletim yok.)
 • You haven’t got a cat. (Senin bir kedin yok.)
 • He hasn’t got a computer. (Onun bir bilgisayarı yok.)
 • She hasn’t got a mobile phone. (Onun bir cep telefonu yok.)
 • We haven’t got a swimming pool. (Bizim bir yüzme havuzumuz yok.)
 • They haven’t got a big garden. (Onların büyük bir bahçeleri yok.)

Karışık Soru Cümleleri:

 • Have I got a message? (Benim bir mesajım var mı?)
 • Have you got any friends? (Senin arkadaşların var mı?)
 • Has he got a sister? (Onun bir kız kardeşi var mı?)
 • Has she got a job? (Onun bir işi var mı?)
 • Have we got enough food? (Bizim yeteri kadar yiyeceğimiz var mı?)
 • Have they got a map? (Onların bir haritası var mı?)

Bu cümlelerde “have got” ve “has got” ifadelerini farklı öznelerle ve farklı nesnelerle kullanımını görebilirsiniz. Bu şekilde günlük konuşma sırasında sahip olma durumunu ifade etmek için bu ifadeleri kullanabilirsiniz.

Click to rate this post!
Rating: 5 · (1)

1 visit(s) today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu