İngilizce Etken Edilgen (Passive Voice) Detaylı Konu Anlatımı

İngilizce’de edilgen yapısı, bir cümlenin özne ve nesne rollerinin değiştirildiği bir dil yapısıdır. Eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği fazla önemsenmez; bunun yerine olayın gerçekleşmesine odaklanılır. Passive Voice, bir olayın nasıl veya ne zaman gerçekleştiğini vurgular. Genellikle, Passive Voice kullanarak bir şeyin ne olduğunu veya olanları ifade ederiz.

Passive Voice / Active Voice Farkı

 1. Passive Voice, bir cümlede nesnenin eylemi aldığı ve öznenin eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne olduğu yapıdır. Cümlede eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne daha az vurgulanır ve olayın sonucuna odaklanılır.
 2. Active Voice ise, bir cümlede öznenin eylemi gerçekleştirdiği ve nesnenin eylemin hedefi olduğu yapıdır. Cümlede eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne ön plandadır. Active Voice cümleler daha doğrudan ve anlaşılır bir anlatım sağlar.

Passive Voice Nerelerde Kullanılır?

 • Bilimsel makalelerde veya akademik metinlerde, odaklanılan sonuç veya olay önemlidir. Bu nedenle, eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne daha az vurgulanır, bu da Passive Voice’un tercih edilmesini sağlar.
 • Eylemi kimin gerçekleştirdiği önemli olmayan durumlarda Passive Voice kullanılır. Örneğin, “The book has been read.” (Kitap okundu.) cümlesinde kimin tarafından okunduğu belirtilmemiştir.
 • Genel doğru olan ifadelerde veya yaygın bilgiyi ifade eden cümlelerde Passive Voice kullanmak yaygındır. Örneğin, “Coffee is grown in many countries.” (Kahve birçok ülkede yetiştirilir.) cümlesinde hangi ülkelerde yetiştirildiği belirtilmemiştir.
 • Resmi evraklar, hukuki belgeler veya raporlar gibi metinlerde, olayın tarafsız bir şekilde sunulması ve özne vurgusunun azaltılması için Passive Voice kullanılabilir.
 • Eylemin kendisi veya sonucu vurgulanmak istendiğinde Passive Voice kullanılır. Örneğin, “The bridge was destroyed in the storm.” (Köprü fırtınada yıkıldı.) cümlesinde köprünün yıkılması önemlidir.
 • Passive Voice, tekrarlayan eylemleri veya genel durumları ifade ederken kullanılabilir. Örneğin, “The room is cleaned every day.” (Oda her gün temizlenir.) cümlesinde oda her gün temizlenir.
 • Duyurularda ve tabelalarda, mesajın net ve kısa bir şekilde ifade edilmesi için Passive Voice tercih edilebilir. Örneğin, “Smoking is not allowed in this area.” (Bu bölgede sigara içmek yasaktır.) cümlesinde yasak vurgulanmıştır.

Passive Voice Nerelerde Kullanılmaz?

 1. Bilinmeyen Konu: Passive voice, eylemi gerçekleştiren kişiyi belirtmez. Eğer eylemi yapan kişi veya nesne bilinmiyorsa ve bu bilgi önemliyse, active voice kullanmak daha doğru olabilir.
  • Passive: “The cake was eaten.” (Pasta yenildi.)
  • Active: “Someone ate the cake.” (Birisi pastayı yedi.)
 2. Cümlenin Karmaşıklığı: Passive voice, cümleyi daha karmaşık ve anlaşılması zor hale getirebilir. Basit ve açık bir ifade gerekiyorsa, active voice kullanmak tercih edilir.
  • Passive: “The report was being reviewed by the committee, which had been formed by the manager.” (Rapor, yönetici tarafından oluşturulan komite tarafından inceleniyordu.)
  • Active: “The manager formed the committee and they are reviewing the report.” (Yönetici komiteyi oluşturdu ve onlar raporu inceliyorlar.)
 3. Cümlenin Vurgusu: Passive voice, eylemin gerçekleştirilen nesneyi öne çıkarabilir. Ancak bazen eylemi yapan kişi veya nesnenin vurgulanması gerektiğinde active voice daha etkili olabilir.
  • Passive: “The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.” (Mona Lisa, Leonardo da Vinci tarafından resmedildi.)
  • Active: “Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa.” (Leonardo da Vinci Mona Lisa’yı resmetti.)
 4. Dilde Akıcılık: Passive voice, cümleleri gereksiz yere uzatabilir ve dil akıcılığını zorlaştırabilir. Özellikle yazılı iletişimde, cümleleri sade ve akıcı tutmak önemlidir.
  • Passive: “The book was read by me last night.” (Kitap dün gece tarafımdan okundu.)
  • Active: “I read the book last night.” (Dün gece kitabı ben okudum.)
 5. Bilimsel ve Teknik Yazılar: Bilimsel veya teknik yazılarda, eylemleri gerçekleştiren kişi veya nesnenin belirtilmesi ve detaylı bilgi sunulması genellikle önemlidir. Bu tür yazılarda active voice tercih edilir.
  • Bu örneklerde anlamı korumak için terimleri özgün haliyle bırakıyorum, çünkü bilimsel ve teknik terimler genellikle Türkçe anlamlarıyla kullanılmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu