İngilizce Conditionals (If Clause) Konu Anlatımı

Koşullu Cümleler (Conditionals), bir koşulun yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşebilecek farklı durumları ifade etmek için kullanılan dilbilgisi yapısıdır. İngilizce’de farklı türde koşullu cümleler bulunur ve her bir tür, farklı koşullu durumları ifade eder.

 1. Zero Conditional
  • Yapı: If + Present Simple, Present Simple
  • Bu yapıda, koşul gerçekleşirse sonuç da gerçekleşir. Genel doğruları, bilimsel gerçekleri ve rutin durumları ifade eder.
  • Örnek ve Kullanım:
   • If you heat water to 100°C, it boils. (Eğer suyu 100°C’ye ısıtırsan, kaynar.)
    • Bu örnekte, Zero Conditional yapısı kullanılarak suyun belirli bir sıcaklığa ulaşması durumunda (genel bir gerçek) kaynayacağı ifade edilmektedir.
  • Örnekler:
   • If you touch fire, it burns. (Ateşe dokunursan, yanar.)
   • If you mix red and blue, you get purple. (Kırmızıyı maviyle karıştırırsan mor elde edersin.)
 2. First Conditional 
  • Yapı: If + Present Simple, Will + Base Form
  • Bu yapı, gerçekleşme ihtimali olan koşulları ifade eder. Eğer koşul gerçekleşirse, gelecekteki sonuç da gerçekleşir.
  • Örnek ve Kullanım:
   • If it rains tomorrow, I will stay at home. (Eğer yarın yağmur yağarsa, evde kalacağım.)
    • Bu örnekte, gelecekteki olası bir yağmur durumunda (gerçekleşebilir) evde kalma eylemi planlandığını ifade eder.
  • Örnekler:
   • If it rains tomorrow, we will stay indoors. (Yarın yağmur yağarsa, içeride kalırız.)
   • If she studies hard, she will pass the exam. (Sıkı çalışırsa, sınavı geçecek.)
 3. Second Conditional 
  • Yapı: If + Past Simple, Would + Base Form
  • Bu yapı, gerçekleşme ihtimali düşük veya imkânsız olan koşulları ifade eder. Eğer koşul gerçekleşmezse, gelecekteki sonuç da gerçekleşmez.
  • Örnek ve Kullanım:
   • If I won the lottery, I would buy a mansion. (Eğer piyangoyu kazansaydım, malikane alırdım.)
    • Bu örnekte, piyango kazanma olasılığı düşük olduğundan (olması pek olası değil) hayali bir durumda malikane almak isteği ifade edilir.
  • Örnekler:
   • If I had a million dollars, I would travel the world. (Bir milyon dolarım olsa, dünyayı gezerdim.)
   • If she were here, she would help us. (Burada olsa, bize yardım ederdi.)
 4. Third Conditional 
  • Yapı: If + Past Perfect, Would Have + Past Participle
  • Bu yapı, geçmişte gerçekleşmeyen koşulları ve buna bağlı olarak gerçekleşmeyen sonuçları ifade eder.
  • Örnek ve Kullanım:
   • If she had studied harder, she would have passed the exam. (Eğer daha sıkı çalışmış olsaydı, sınavı geçerdi.)
    • Bu örnekte, daha sıkı çalışma eyleminin geçmişte gerçekleşmemiş olmasına rağmen (olmamış bir durum) sınavı geçme olasılığına dair bir spekülasyon yapılır.
  • Örnekler:
   • If we had known about the party, we would have attended. (Partiden haberimiz olsaydı, katılırdık.)
   • If he had studied, he would have passed the test. (Çalışmış olsaydı, sınavı geçerdi.)
 5. Mixed Conditional
   • If I had studied harder (Üçüncü Koşul), I would be more confident now (İkinci Koşul). [Eğer daha sıkı çalışmış olsaydım (Üçüncü Koşul), şimdi daha fazla kendine güvenirdim (İkinci Koşul).]
    • Bu örnek cümlede, “Üçüncü Koşul (Third Conditional)” yapısı geçmişe yönelik bir durumu ifade ederken, “İkinci Koşul (Second Conditional)” yapısı şu anki sonucu ifade etmektedir. Bu tür karışık cümleler, belirli bir zamanda geçmiş koşulların günümüze olan etkisini veya değişen durumların sonuçlarını vurgulamak için kullanılır.

Koşullu cümleler, iletişim sırasında olası durumları ifade etmek için oldukça önemlidir. Bu yapıları kullanarak farklı senaryoları ve koşulları anlatabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, hangi koşullu cümle yapısının hangi durumları ifade ettiğini anlamak ve kullanmak önemlidir. Bu bağlamda maddeli açıklamalar, koşullu cümlelerin hangi durumlarda nasıl kullanılacağını daha net anlamanıza yardımcı olabilir.

Sıfır Koşul (Zero Conditional):

 • Yapısı: If + Simple Present, Simple Present
 • Formül: If + [Subject] + Simple Present, [Subject] + Simple Present
 • Cümle: If you touch fire, it burns. (Eğer ateşe dokunursan, yanar.)

Birinci Koşul (First Conditional):

 • Yapısı: If + Simple Present, Will + Verb
 • Formül: If + [Subject] + Simple Present, Will + [Verb]
 • Cümle: If it rains tomorrow, I will stay at home. (Eğer yarın yağmur yağarsa, evde kalacağım.)

İkinci Koşul (Second Conditional):

 • Yapısı: If + Simple Past, Would + Verb
 • Formül: If + [Subject] + Simple Past, Would + [Verb]
 • Cümle: If I won the lottery, I would buy a mansion. (Eğer piyangoyu kazansaydım, malikane alırdım.)

Üçüncü Koşul (Third Conditional):

 • Yapısı: If + Past Perfect, Would have + Verb
 • Formül: If + [Subject] + Past Perfect, Would have + [Verb]
 • Cümle: If she had studied harder, she would have passed the exam. (Eğer daha sıkı çalışmış olsaydı, sınavı geçerdi.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu