Doğal Hukuk Pozitif Hukuk Ayrımı

Doğal hukuk ve pozitif hukuk, hukuk felsefesinde sıklıkla karşılaştırılan iki temel kavramdır. Her biri hukukun temeli, kaynağı ve uygulanışı açısından farklı yaklaşımlar sunar.

Doğal Hukuk

  • Kaynak: Doğal hukuk, insanın doğası ve evrensel ahlaki değerlerden türetilir. Akıl yoluyla erişilebilen evrensel ilkeler üzerine kuruludur.
  • Değişmezlik: Doğal hukuk prensipleri zaman ve mekândan bağımsız olarak sabit kabul edilir. İnsan hakları bu anlayışla yakından ilişkilidir.
  • Bağımsızlık: Doğal hukuk, herhangi bir hükümet veya yasama organı tarafından oluşturulmuş ya da onaylanmış olmaktan bağımsızdır.
  • Ahlaki Temel: Doğal hukuk, ahlaki değerlere ve doğruluğa vurgu yapar. Bir yasanın adil olup olmadığı bu evrensel ahlaki değerlerle değerlendirilir.
  • Amacı: Doğal hukukun temel amacı, adil bir toplum düzeni kurmak ve insan haklarını korumaktır.

Pozitif Hukuk

  • Kaynak: Pozitif hukuk, belirli bir toplumda yasama organı, hükümet veya diğer yetkili kurumlar tarafından oluşturulan ve yazılı hale getirilen kurallar ve yasalardan oluşur.
  • Değişebilirlik: Pozitif hukuk, toplumun ihtiyaçlarına ve değerlerine bağlı olarak zaman içinde değişebilir. Yasalar, yasama organları tarafından değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir.
  • Bağımlılık: Pozitif hukuk, bir toplumun belirli bir zaman diliminde kabul ettiği norm ve kurallara bağlıdır. Yasalar, toplumsal sözleşme ve politik karar alma süreçleriyle şekillenir.
  • Ahlaki Bağımsızlık: Pozitif hukuk, ahlaki değerlerden bağımsız olarak ele alınabilir. Bir yasanın yasal olması, onun ahlaki olarak doğru olduğu anlamına gelmez.
  • Amacı: Pozitif hukukun temel amacı, toplumsal düzeni sağlamak ve devletin yasalara uyması beklenen davranışları belirlemektir.
Özellik Doğal Hukuk Pozitif Hukuk
Kaynak İnsanın doğası ve evrensel ahlaki değerler. Yasama organları ve yetkili kurumlar tarafından oluşturulan yasalar.
Değişmezlik Zaman ve mekândan bağımsız olarak sabit. Toplumun ihtiyaçlarına göre değişebilir.
Bağımsızlık Hükümet veya yasama organlarından bağımsız. Toplumsal sözleşme ve politik süreçlere bağlı.
Ahlaki Temel Ahlaki değerlere ve doğruluğa vurgu yapar. Ahlaki değerlerden bağımsız olarak yasalara odaklanır.
Amacı Adil bir toplum düzeni kurmak ve insan haklarını korumak. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin beklediği davranışları belirlemek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu